logo
Solidbody Guitars

Epiphone Les Paul Modern – Faded Pelham Blue

Phong cách cổ điển Les Paul được bổ nhiệm hiện đại Epiphone Les Paul Modern lấy mọi thứ bạn yêu thích về Les Paul và nâng nó lên một mức. Với thân đàn bằng gỗ gụ giảm trọng lượng, xe bán tải và các tùy chọn chuyển đổi linh hoạt, có rất nhiều lý ...