logo

Ultratec Bubble Master Fluid 4L Container Of Bubble Master Bubble Fluid

Được sản xuất cho máy tạo bong bóng từ Ultratec, BUBBLE-MASTER-FLUID là chất lỏng bong bóng chất lượng cao tạo ra chất lượng bong bóng lớn. Công thức đặc biệt để tạo bong bóng khô hơn, lâu hơn so với chất lỏng bong bóng thông thường.

Âm thanh quán cafeTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *