logo

Ultratec Bubble Master Fluid Case Of 4- 4L

Từ gia đình sản phẩm Hiệu ứng đặc biệt của Ultratec đến Bubble Master Fluid. Chất lỏng bong bóng chất lượng cao này tạo ra số lượng lớn bong bóng khô hơn và lâu hơn so với chất lỏng bong bóng thông thường. Phiên bản này đi kèm trong một hộp với bốn (4) chai Bubble Master Fluid.

GHI CHÚ: Để xem các Yếu tố Hiệu chuẩn và Bảng Dữ liệu An toàn, vui lòng tham khảo tab tài liệu.

Thông số kỹ thuật

  • AN TOÀN SỬ DỤNG TRÊN HIỆU SUẤT GIAI ĐOẠN TRỰC TIẾP:
    • Chất lỏng Ultratec đã được đưa vào “Nguyên tắc dựa trên thiết bị cho việc sử dụng khói và khói mù sân khấu” đã được chuẩn bị với sự hỗ trợ của Equity League Pension và Health Trust Fund và các cộng sự, và có thể được sử dụng theo tiêu chuẩn ANSI cho sân khấu sương mù và Chương trình thử nghiệm sương mù PLASA (trước đây là ESTA).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *